Privatumo pranešimas

[2019 08 14]

ĮŽANGA

Prašome susipažinti su UAB „AUDATEX BALTICS" (toliau šiame privatumo pranešime įvardijama „Solera"/„Audatex" arba „mes", „mus", „mūsų") privatumo pranešimu.

„Solera"/„Audatex" gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis. Šiuo privatumo pranešimu informuojame Jus apie tai, kaip mes prižiūrime Jūsų asmens duomenis, kai Jūs lankotės mūsų tinklalapyje (neatsižvelgiant į vietą, iš kurios Jūs lankotės) ir paaiškiname apie Jūsų teises į privatumą ir kaip teisės aktai Jus gina.

Šis privatumo pranešimas yra pateikiamas dalykinės tematikos formatu tam, kad Jūs galėtumėte spustelėti nuorodas konkrečiose toliau nurodytose vietose. Tam, kad suprastumėte kai kurių šiame privatumo pranešime naudojamų sąvokų reikšmę, susipažinkite su Žodynėliu.

1. SVARBI INFORMACIJA IR KAS MES ESAME

2. DUOMENYS, KURIUOS RENKAME APIE JUS 

3. KAIP JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI

4. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

6. TARPTAUTINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

7. DUOMENŲ SAUGUMAS

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

9. JŪSŲ TEISĖS

10. ŽODYNĖLIS

1.  SVARBI INFORMACIJA IR KAS MES ESAME

ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO TIKSLAS

Šio privatumo pranešimo tikslas yra pateikti Jums informaciją apie tai, kaip „Solera"/„Audatex" renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis šiuo tinklalapiu, įskaitant bet kokius duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti šiame tinklalapyje, kai jungiatės prie mūsų naujienlaiškio, perkate produktą ar paslaugą arba dalyvaujate konkurse.

Šis tinklalapis nėra skirtas vaikams ir mes sąmoningai nerenkame su vaikais susijusių duomenų.

Svarbu, kad perskaitytumėte šį pranešimą kartu su bet kokiu kitu privatumo pranešimu arba pranešimu apie sąžiningą duomenų tvarkymą, kurį konkrečiais atvejais rinkdami ar tvarkydami Jūsų asmens duomenis galime pateikti tam, kad žinotumėte, kaip ir kodėl naudojame Jūsų duomenis. Šis privatumo pranešimas papildo kitus pranešimus ir neturi tikslo panaikinti jų galios.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

„Solera"/„Audatex" yra duomenų valdytojas ir atsako už Jūsų asmens duomenis.

Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kuris nagrinėja klausimus, susijusius su šiuo privatumo pranešimu. Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų apie šį privatumo pranešimą ar bet kokių prašymų, susijusių su savo teisių įgyvendinimu, susisiekite su duomenų apsaugos specialistu pagal toliau nurodytus duomenis.

KONTAKTINIAI DUOMENYS  

pagalba@audatex.lt

Jūs turite teisę bet kada pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai, atsakingai už duomenų apsaugos klausimus (www.ada.lt). Tačiau būtume dėkingi, jei suteiktumėte mums galimybę  išspręsti Jūsų problemas prieš Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, taigi pirmiausia prašome susisiekti su mumis.

PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI IR JŪSŲ PAREIGA INFORMUOTI APIE PASIKEITIMUS

Kartais šis privatumo pranešimas gali būti atnaujintas.

Svarbu, kad Jūsų asmens duomenys, kurias mes turime, būtų tikslūs ir aktualūs. Informuokite mus, jei santykių su Jumis palaikymo laikotarpiu Jūsų duomenys pasikeis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS  

Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius, įskiepius ir taikomąsias programas. Spustelėdami ant šių nuorodų arba įgalindami prisijungimus galite leisti trečiosioms šalims rinkti Jūsų duomenis arba dalintis Jūsų duomenimis. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių tinklalapių ir neatsakome už jų pareiškimus dėl privatumo apsaugos. Palikus mūsų tinklalapį, rekomenduojame perskaityti kiekvieno tinklalapio, kuriame apsilankote, privatumo pranešimą.

2.  DUOMENYS, KURIUOS RENKAME APIE JUS  

Asmens duomenys arba asmeninė informacija – tai bet kokia informacija apie asmenį, kuria remiantis tas asmuo gali būti identifikuojamas. Ji neapima duomenų, kai nenurodoma asmens tapatybė (anoniminiai duomenys).

Galime rinkti, naudoti, saugoti ir perduoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kuriuos suskirstėme į šias grupes:

 • Tapatybės duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [vardas, pavardė, naudotojo vardas arba panašus identifikatorius, santuokinė padėtis, pareigos, gimimo data, lytis] .
 • Kontaktiniai duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [adresas sąskaitoms siųsti, pristatymo adresas, el. pašto adresas ir telefono numeriai].
 • Finansiniai duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės duomenys].
 • Sandorių duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [informacija apie mokėjimus Jums arba Jūsų mokėjimus ir kita informacija apie produktus ir paslaugas, kurias įsigyjate iš mūsų].
 • Techniniai duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [interneto protokolo (IP) adresas, Jūsų prisijungimo duomenys, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nustatymai ir vieta, naršyklės įskiepių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma bei kitos technologijos įrenginiuose, kuriais naudojatės prisijungimui prie šio tinklalapio].
 • Profilio duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [Jūsų naudotojo vardas ir slaptažodis, Jūsų pirkimai arba užsakymai, Jūsų interesai, pageidavimai, atsiliepimai ir apklausos atsakymai].
 • Naudojimo duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų tinklalapiu, produktais ir paslaugomis].
 • Rinkodaros ir ryšių duomenys bendrąja prasme apima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [Jūsų pageidavimai dėl rinkodaros iš mūsų ir mūsų trečiųjų šalių gavimo ir Jūsų pageidavimai dėl ryšių palaikymo].
 • Transporto priemonės duomenys bendrąja prasmeapima šiuos duomenis (tiek, kiek taikytina): [transporto priemonės registracijos numeris, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) ir kita informacija apie transporto priemonę].

Taip pat mes renkame, naudojame Suvestinius duomenis ir dalinamės suvestiniais duomenimis, pavyzdžiui, statistiniais arba demografiniais duomenimis, bet kokiu tikslu. Suvestiniai duomenys gali būti gaunami iš Jūsų asmens duomenų, tačiau nėra laikomi asmens duomenimis pagal įstatymus, nes šie duomenys nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neatskleidžia Jūsų tapatybės. Pavyzdžiui, galime kaupti Jūsų naudojimosi duomenis tam, kad galėtume apskaičiuoti naudotojų, kurie naudojasi konkrečia tinklalapio funkcija, procentinę dalį. Tačiau, jei mes sujungsime arba susiesime Suvestinius duomenis su Jūsų asmens duomenimis taip, kad jie galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti, mes vertinsime sujungtus duomenis kaip asmens duomenis, kurie bus naudojami pagal šį privatumo pranešimą.

Mes nerenkame Jūsų Specialių kategorijų (ypatingų) asmens duomenų (šie duomenys apima informaciją apie Jūsų rasę, etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, lytinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie Jūsų sveikatą, genetinius ir biometrinius duomenis). Mes taip pat nerenkame jokios informacijos apie Jūsų teistumą ir nusikaltimus.

JEI NEPATEIKSITE ASMENS DUOMENŲ

Kai mes privalome rinkti asmens duomenis pagal įstatymą arba su Jumis sudarytos sutarties sąlygas, o Jūs nepateikiate šių duomenų, kai mes prašome, mes galime neturėti galimybės vykdyti sudarytos sutarties arba sutarties, kurią siekiame su Jumis sudaryti (pavyzdžiui, teikti Jums prekes ar paslaugas). Šiuo atveju, galime būti priversti  atšaukti produkto ar paslaugos teikimą, kurią įsigyjate iš mūsų, tačiau mes Jus informuosime, jei susidarys tokia situacija.

3.  KAIP JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI?  

Mes naudojame skirtingus būdus duomenims iš Jūsų ir duomenims apie Jus rinkti, įskaitant šiuos būdus:

 • Tiesioginis bendravimas. Jūs galite pateikti mums savo tapatybės, kontaktinius, finansinius, profilio, rinkodaros ir ryšių bei kitus duomenis užpildant formas ir bendraujant su mumis paštu, telefonu, el. paštu ar kitais būdais. Šis būdas apima asmens duomenų pateikimą, kai Jūs:
 • kreipiatės dėl mūsų produktų ar paslaugų, teiraujatės apie mūsų produktus ar paslaugas arba perkate mūsų produktus ar paslaugas;
 • kuriate paskyrą mūsų tinklalapyje;
 • užsiprenumeruojate mūsų paslaugą arba leidinius;
 • prašote, kad Jums būtų siunčiami rinkodaros produktai;
 • dalyvaujate konkurse, akcijoje ar apklausoje; arba
 • pateikiate mums savo atsiliepimus.
 • Automatizuotos technologijos arba sąsajos. Kai Jūs naudojatės mūsų tinklalapiu, mes galime automatiškai rinkti techninius, naudojimo ir profilio duomenis, be kita ko, apie Jūsų įrangą, naršymo veiksmus ir būdus. Mes galime rinkti šiuos asmens duomenis naudodamiesi slapukais, prisijungimo prie serverio žurnalais ir kitomis panašiomis technologijomis. Taip pat mes galime gauti techninius, naudojimo, profilio bei kitus duomenis apie Jus, jei Jūs lankotės kituose tinklalapiuose, kuriuose yra naudojami mūsų slapukai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų slapukų politiką, žr. čia.
 • Trečiųjų šalių arba viešai prieinami šaltiniai. Galime gauti Jūsų asmens duomenis iš įvairių toliau nurodytų trečiųjų šalių ir viešų šaltinių:
 • Techninius duomenis iš šių šalių:

(a)  analitinių paslaugų teikėjų [pvz. Google už ES ribų];

(b)  reklaminių tinklų; ir

(c)  informacijos paieškos teikėjų.

 • Kontaktinius, finansinius ir sandorių duomenis iš techninių, apmokėjimo ir pristatymo paslaugų teikėjų.
 • Tapatybės ir kontaktinius duomenis iš duomenų rinkimo ir kaupimo tarpininkų.
 • Tapatybės ir kontaktinius duomenis iš viešai prieinamų šaltinių [pvz., Juridinių asmenų registro ir Rinkėjų registro ES].
 • Transporto priemonės duomenis iš gamintojų, dalių tiekėjų, techninių apžiūrų centrų, remonto įmonių, registro ir kitų šaltinių
 • BET KOKIE KITI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI.

4.  KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS  

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis tik tada, kai galėsime tai daryti pagal teisės aktus. Dažniausiai naudosime Jūsų asmens duomenis šiomis aplinkybėmis:

 • Kai turėsime vykdyti sutartį, kurią planuojame su Jumis sudaryti arba kurią su Jumis būsime sudarę.
 • Kai tai bus būtina dėl mūsų teisėtų interesų (arba dėl trečiosios šalies teisėtų interesų) ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nebus viršesni už minėtus interesus.
 • Kai turėsime įvykdyti įstatymuose arba kituose teisės aktuose numatytą pareigą.

Paprastai mes nesiremiame sutikimu kaip teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu, išskyrus atvejus, kai tai susiję su trečiųjų šalių tiesioginės rinkodaros pranešimais, Jums siunčiamais el. paštu arba tekstine žinute. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl rinkodaros pranešimų susisiekdami su mumis.

TIKSLAI, KURIEMS NAUDOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Toliau lentelėje mes pateikėme visų būdų, kaip ketiname naudoti Jūsų asmens duomenis, ir teisinių pagrindų, kuriais vadovausimės tai darydami, aprašymą.. Taip pat, mes išskyrėme savo teisėtus interesus, kurie atitinkamais atvejais būtų reikšmingi.

Pažymėtina, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis daugiau nei vienu teisėtu pagrindu, priklausomai nuo konkretaus tikslo, kuriam mes naudojame Jūsų duomenis. Susisiekite su mumis, jei Jums reikia informacijos apie konkretų teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodytas daugiau nei vienas pagrindas.

Tikslas / veikla

 

Duomenų tipas

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, įskaitant teisėtų interesų pagrindą

 

Įregistruoti Jus kaip naują klientą

 

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

 

Sutarties su Jumis vykdymas

Įforminti ir pateikti Jūsų užsakymą ir/arba suteikti Jums paslaugas, įskaitant:

(a) tvarkyti mokėjimus, rinkliavas ir mokesčius

(b) gauti ir išieškoti mums priklausančias pinigines sumas

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Finansiniai duomenys

(d) Sandorių duomenys

(e) Rinkodaros ir ryšių duomenys

 

(a) Sutarties su Jumis vykdymas

(b) Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant išieškoti Jūsų skolas mums)

 

Tvarkyti mūsų ryšius su Jumis, įskaitant:

(a) Informuoti apie mūsų sąlygų ir privatumo politikos pakeitimus

(b) paprašyti Jūsų pateikti atsiliepimą arba sudalyvauti apklausoje

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Profilio duomenys

(d) Rinkodaros ir ryšių duomenys

(a) Sutarties su Jumis vykdymas

(b) Kai tai būtina vykdant teisės aktuose nustatytą prievolę

(c) Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant atnaujinti mūsų dokumentus ir ištirti, kaip klientai naudojasi mūsų produktais / paslaugomis)

 

Suteikti Jums galimybę dalyvauti loterijoje, konkurse arba atlikti apklausą

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Profilio duomenys

(d) Naudojimo duomenys

(e) Rinkodaros ir ryšių duomenys

 

(a) Sutarties su Jumis vykdymas

(b) Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant ištirti, kaip klientai naudojasi mūsų produktais / paslaugomis, tobulinti produktus / paslaugas ir plėsti mūsų verslą)

Valdyti ir apsaugoti mūsų verslą bei šį tinklalapį (įskaitant gedimų šalinimą, duomenų analizę, testavimus, sistemos techninę priežiūrą, palaikymą, ataskaitų teikimą ir duomenų prieglobą)

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Techniniai duomenys

 

(a) Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (dėl mūsų verslo vykdymo, administravimo ir IT paslaugų teikimo, tinklo saugumo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, taip pat dėl verslo reorganizavimo arba grupės restruktūrizavimo)

(b) Kai tai būtina siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytą prievolę

 

Pateikti Jums atitinkamą tinklalapio turinį ir reklamas bei įvertinti ir suprasti reklamos, kurią mes Jums teikiame, veiksmingumą

 

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Profilio duomenys

(d) Naudojimo duomenys

(e) Rinkodaros ir ryšių duomenys

(f) Techniniai duomenys

 

Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant ištirti, kaip klientai naudojasi mūsų produktais / paslaugomis, tobulinti produktus / paslaugas, plėtoti mūsų verslą ir informuoti apie mūsų rinkodaros strategiją)

 

Atlikti duomenų analizę, siekiant patobulinti mūsų tinklalapį, produktus / paslaugas, rinkodarą, ryšius su klientais bei patirtį

 

(a) Techniniai duomenys

(b) Naudojimo duomenys

 

Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant apsibrėžti mūsų klientų tipus dėl mūsų produktų ir paslaugų, atnaujinti mūsų tinklalapį ir užtikrinti jo aktualumą, plėtoti mūsų verslą ir informuoti apie mūsų rinkodaros strategiją)

 

Pateikti Jums pasiūlymus ir rekomendacijas dėl prekių ir paslaugų, kurios Jus gali dominti

(a) Tapatybės duomenys

(b) Kontaktiniai duomenys

(c) Techniniai duomenys

(d) Naudojimo duomenys

(e) Profilio duomenys

 

Kai tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų (siekiant tobulinti produktus / paslaugas ir plėsti mūsų verslą)

 

 

 

 MŪSŲ REKLAMINIAI PASIŪLYMAI  

Mes taip pat galime naudoti Jūsų tapatybės, kontaktinius, techninius, naudojimo ir profilio duomenis tam, kad susiformuotume požiūrį apie tai, ko, mūsų nuomone, Jūs galite pageidauti ar ko Jums gali reikėti arba kas Jus gali dominti. Tokiu būdu mes priimame sprendimus, kokie produktai, paslaugos ir pasiūlymai gali būti Jums aktualūs (mes tai vadiname rinkodara).

Jūs gausite mūsų rinkodaros pranešimus, jeigu prašėte iš mūsų informacijos arba įsigijote iš mūsų prekes ar paslaugas arba jei pateikėte mums savo duomenis, kai dalyvavote konkurse ar užsiregistravote akcijai ir, bet kuriuo atveju, jeigu neišreiškėte atsisakymo gauti rinkodarosę informaciją.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ RINKODARA  

Prieš perduodant Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais bet kokiai įmonei, kuri nepriklauso „Solera"/„Audatex" įmonių grupei, mes gausime tam Jūsų aiškų sutikimą.

RINKODAROS PRANEŠIMŲ ATSISAKYMAS

Jūs bet kada galite paprašyti, kad mes arba trečiosios šalys nebesiųstume Jums rinkodaros pranešimų [prisiregistruodami tinklalapyje ir pažymėdami atitinkamus langelius ar panaikindami žymėjimą atitinkamuose langeliuose tam, kad patikslintumėte savo pageidavimus, arba spustelėdami atsisakymo nuorodas dėl bet kokių rinkodaros pranešimų, kuriuos Jums siuntėme arba] bet kada susisiekdami su mumis.

Rinkodaros pranešimų atsisakymas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui ne rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, produkto / paslaugos teikimui Jums, garantijos registracijai, su produktu / paslauga susijusiai patirčiai, kitiems sandoriams ir t. t.

SLAPUKAI

Tam tikrais taikytinais atvejais, Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad atsisakytumėte visų arba kai kurių naršyklės slapukų. Jei apribojate slapukus arba atsisakote jų, atkreipkite dėmesį, kad dėl šios priežasties kai kurios šio tinklalapio dalys gali tapti nepasiekiamos arba neveikti tinkamai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, kuriuos mes naudojame, žr. čia.

TIKSLO PASIKEITIMAS  

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis tik tais tikslais, kuriais juos renkame, nebent, mes pagrįstai manysime, kad turime juos panaudoti dėl kitos priežasties ir ši priežastis yra suderinama su pradiniu tikslu. Jeigu Jūs pageidaujate gauti paaiškinimą, kaip duomenų tvarkymas šiuo nauju tikslu yra suderinamas su pradiniu tikslu, prašome susisiekti su mumis.

Jei mes turėsime panaudoti Jūsų asmens duomenis nesusijusiu tikslu, mes informuosime Jus ir paaiškinsime, koks teisinis pagrindas mums leidžia tai daryti.

Atkreipkite dėmesį, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis be Jūsų žinios ar sutikimo remdamiesi pirmiau nurodytomis taisyklėmis, kai to reikalauja arba tai leidžia teisės aktai.

5.  JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS  

Mums gali tekti pasidalinti Jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytomis šalimis aukščiau 4 paragrafe pateiktoje lentelėje nurodytais tikslais.

 • Vidaus trečiosios šalys, nurodytos Žodynėlyje.
 • Išorės trečiosios šalys, nurodytos Žodynėlyje.
 • Trečiosios šalys, kurioms mes galime nuspręsti parduoti, perleisti, sujungti dalį savo verslo ar turto dalį. Taip pat mes galime siekti įsigyti kitus verslus arba susijungti su jais. Įvykus tokiems pasikeitimams mūsų versle, naujieji savininkai gali naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip nurodyta šiame privatumo pranešime.

Mes reikalaujame, kad visos trečiosios šalys užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir tvarkytų juos pagal teisės aktus. Mes neleidžiame savo trečiosioms šalims paslaugų teikėjams naudoti Jūsų asmens duomenų savo tikslais ir leidžiame jiems tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik apibrėžtais tikslais ir pagal mūsų nurodymus.

6.  TARPTAUTINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jei šiame privatumo pranešime nenurodyta kitaip, mes neperduodame Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės (EEE)ir Šveicarijos ribų.

7.  DUOMENŲ SAUGUMAS  

Mes įdiegėme atitinkamas saugumo priemones tam, kad užkirstume kelią atsitiktiniam Jūsų duomenų praradimui, Jūsų duomenų neteisėtam naudojimui, gavimui, pakeitimui ar atskleidimui. Be to, mes ribojame prieigą prie Jūsų duomenų tiems savo darbuotojams, atstovams, sutarčių dalyviams ir kitoms trečiosioms šalims, kurie turi su jais susipažinti dėl su verslu susijusių priežasčių. Jie tvarkys Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir jiems bus taikoma konfidencialumo pareiga.

Mes nustatėme tvarką, pagal kurią yra nagrinėjami klausimai dėl bet kokių įtariamų asmens duomenų pažeidimų bei informuosime Jus ir bet kokią kompetentingą instituciją apie pažeidimą, kai tai privalėsime padaryti pagal teisės aktus.

8.  DUOMENŲ SAUGOJIMAS  

KAIP ILGAI NAUDOSITE MANO ASMENS DUOMENIS?  

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina tikslams, dėl kurių juos rinkome, pasiekti, įskaitant bet kokių teisinių aktų, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimų laikymosi tikslus.

Nustatydami atitinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų apimtį, pobūdį ir jautrumą, potencialią žalos, kuri gali atsirasti dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo, riziką, tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat į tai, ar mes galime pasiekti šiuos tikslus kitomis priemonėmis bei į taikytinus teisės aktų reikalavimus.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpius yra pateikiama mūsų duomenų saugojimo politikoje, kurios Jūs galite paprašyti susisiekdami su mumis.

Kalbant konkrečiau, pagal įstatymą mes saugome pagrindinę informaciją apie savo klientus (įskaitant kontaktinius, tapatybės, finansinius ir sandorių duomenis) mokesčių, finansų audito ir apskaitos tikslais mažiausiai 5 metus po to, kai nustojate būti mūsų klientu.

Tam tikromis taikytinomis aplinkybėmis Jūs galite paprašyti mūsų ištrinti Jūsų duomenis; norėdami gauti apie tai daugiau informacijos, žr. Prašymas ištrinti duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis mes galime nuasmeninti Jūsų asmens duomenis (taip, kad jie nebegalėtų būti susieti su Jumis) mokslinių tyrimų arba statistikos tikslais, ir tokiu atveju galime naudoti šią informaciją neribotą laiką Jūsų neinformuodami.

9.  JŪSŲ TEISĖS  

Jūs turite duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis. Išsamesnį paaiškinimą apie šias teises Jūs galite rasti toliau pateikiamame Žodynėlyje:

 • Prašymas susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • Prašymas ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
 • Prašymas ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • Prieštaravimas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • Prašymas riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Prašymas perduoti Jūsų asmens duomenis;
 • Teisė atšaukti sutikimą.

Jei pageidaujate pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, susisiekite su mumis.

PAPRASTAI NEPRAŠOMAS JOKS MOKESTIS  

Jūs neturite mokėti jokio mokesčio tam, kad gautumėte savo asmens duomenis (arba pasinaudotumėte bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau mes galime imti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas. Esant tokioms aplinkybėms, mes galime ir atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

KO MUMS GALI REIKĖTI IŠ JŪSŲ  

Mums gali tekti prašyti iš Jūsų konkrečios informacijos tam, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir užtikrinti Jūsų teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis (arba pasinaudoti bet kuria kita Jūsų teise). Tai yra saugumo priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiam asmeniui, neturinčiam teisės jų gauti. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis tam, kad paprašytume papildomos informacijos, susijusios su Jūsų prašymu greičiau pateikti atsakymą.

ATSAKYMO PATEIKIMO TERMINAS  

Mes stengiamės atsakyti į visus teisėtus prašymus per vieną mėnesį. Kartais galime užtrukti ilgiau, jei Jūsų prašymas yra labai sudėtingas arba pateikėte keletą prašymų. Tokiu atveju, mes informuosime Jus ir pateiksime atnaujintą informaciją.

10.  ŽODYNĖLIS  

TEISĖTAS PAGRINDAS  

Teisėtas interesas – tai mūsų verslo interesas, atsirandantis vykdant ir valdant mūsų verslą tam, kad galėtume Jums ir rinkai pateikti geriausią paslaugą / produktą ir užtikrinti geriausią ir saugiausią patirtį. Užtikriname, kad prieš tvarkydami Jūsų asmens duomenis mūsų teisėtų interesų tikslais, mes atsižvelgsime ir pasversime bet kokį galimą (tiek teigiamą, tiek neigiamą) poveikį Jums ir Jūsų teisėms. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų veiklai, kai poveikis Jums bus svarbesnis už mūsų interesus (nebent turėtume Jūsų sutikimą arba to reikalautų teisės aktai arba tai būtų leidžiama pagal teisės aktus). Susisiekdami su mumis Jūs galite gauti papildomą informaciją apie tai, kaip mes vertiname mūsų teisėtus interesus lyginant su bet kokiu galimu poveikiu Jums, kai tai yra susiję su konkrečia veikla.

Sutarties vykdymas – tai Jūsų duomenų tvarkymas, kai tai yra būtina vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba, Jūsų prašymu, imtis veiksmų prieš sudarant tokią sutartį.

Įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos prievolės įvykdymas – tai Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai yra būtina įvykdyti įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytą prievolę, kurią mes privalome įvykdyti. 

TREČIOSIOS ŠALYS  

Vidaus trečiosios šalys  

Kitos įmonės, priklausančios „Solera"/„Audatex" įmonių grupei, veikiančios kaip bendri duomenų valdytojai ar tvarkytojai ir kurios veikia [EEE] ir teikia IT bei sistemos administravimo paslaugas ir įsipareigoja teikti informaciją.

Išorės trečiosios šalys  

 • Paslaugų teikėjai, kurie yra duomenų tvarkytojai [EEE] ir teikia IT ir sistemos administravimo paslaugas.
 • Teisėsaugos struktūros, nusikaltimų ir sukčiavimų prevencija užsiimančios trečios šalys, marketingo ir kainų palyginimo trečios šalys.

JŪSŲ TEISĖS  

Jūs turite teisę:

    Prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis (ši teisė bendrai žinoma kaip  „duomenų subjekto prašymas susipažinti su duomenimis"). Ši teisė suteikia Jums galimybę gauti asmens duomenis, kuriuos mes turime apie jus ir patikrinti, ar teisėtai juos tvarkome.

    Prašyti ištaisyti asmens duomenis, kuriuos mes turime apie Jus. Ši teisė suteikia Jums galimybę prašyti, kad būtų ištaisyti bet kokie neišsamūs arba netikslūs duomenys, kuriuos mes turime apie Jus. Dėl to mums gali reikėti įvertinti naujų duomenų, kuriuos pateiksite, tikslumą.

    Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė suteikia Jums galimybę prašyti ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, kai nebėra pagrindo mums toliau juos tvarkyti. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti Jūsų asmens duomenis, kai įgyvendinote savo teisę nesutikti dėl duomenų tvarkymo (žr. toliau pateiktą informaciją), kai mes galėjome neteisėtai tvarkyti Jūsų informaciją arba kai turime ištrinti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktų nuostatas. Tačiau pažymėtina, kad mes ne  visada galėsime įvykdyti Jūsų prašymą ištrinti duomenis dėl konkrečių teisinių priežasčių, jei bus taikytinos, apie kurias mes informuosime Jūsų prašymo pateikimo metu.

    Prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai mes tvarkome duomenis remiantis teisėtu interesu (arba trečiosios šalies teisėtu interesu) ir dėl Jūsų konkrečios situacijos Jūs prieštaraujate  duomenų tvarkymui šiuo pagrindu, nes manote, kad tai įtakoja Jūsų pagrindines teises ir laisves. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais, mes galime pagrįsti, kad privalome tvarkyti Jūsų duomenis teisėtu pagrindu, kuris yra svarbesnis už Jūsų teises ir laisves.

    Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė suteikia Jums galimybę prašyti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: (a) kai pageidaujate nustatyti duomenų tikslumą; (b) kai Jūsų duomenys naudojami  neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad mes juos ištrintume; (c) kai Jums reikia, kad mes saugotume duomenis (net jeigu jie mums daugiau nebėra reikalingi) tam, kad  juos  galėtumėte pateikti įgyvendinant teisinius reikalavimus arba ginantis nuo teisinių pretenzijų; arba (d) Jūs pareiškėte prieštaravimą dėl to, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, tačiau mes turime įvertinti, ar yra svarbesnis teisinis pagrindas mums ir toliau  juos naudoti.  

    Prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis Jums arba trečiajai šaliai. Mes pateiksime Jums arba Jūsų nurodytai trečiajai šaliai Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai  naudojamu, automatizuotai nuskaitomu formatu. Pažymėtina, kad ši teisė yra taikoma tik automatizuotai informacijai, dėl kurios naudojimo iš pradžių mums davėte sutikimą arba kai mes naudojome šią informaciją sutarčiai su Jumis įvykdyti.

    Bet kada atšaukti sutikimą, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jei atšauksite savo sutikimą, mes galime nebeturėti galimybės  Jums teikti tam tikrų produktų ar paslaugų. Mes informuosime Jus, jei tokia situacija susiklostys  Jūsų sutikimo atšaukimo metu.

 

 

Slapukų naudojimo politika

 1. Slapukai

Siekiant užtikrinti tinkamą šios svetainės veikimą, kartais mes pateikiame jūsų kompiuteryje mažas duomenų bylas, kurios vadinasi slapukais. Dauguma didelių svetainių tai daro.

 

 1. Kas yra slapukai?

Slapukas yra maža teksto byla, kurią svetainė saugo jūsų kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje, kai ją aplankote. Slapukas leidžia tinklalapiui "prisiminti" Jūsų veiksmus ar pageidavimus tam tikru laikotarpiu (prisijungimo, kalbos, simbolių dydžio ir kitų parinkčių rodymui). Todėl Jums nebereikia jų dar kartą įvesti, kai grįštate į svetainę arba naršote iš vieno puslapio į kitą

Iš esmės slapukuose yra jūsų naršyklės serverio siunčiama informacija, leidžianti serveriui saugoti duomenis, kuriuos gali atnaujinti ir susigrąžinti subjektas, atsakingas už jų diegimą.

 

 1. Kaip naudojami slapukai?

Mes naudojame slapukus tinkamam svetainės veikimui arba tam tikroms funkcijoms, kad būtų lengviau naudotis (priminimas apie naudotojo nuostatas) ir geriau pritaikytume mūsų svetainę bei produktus, kad atitiktų naudotojo interesus ir poreikius.

Slapukus taip pat galima naudoti norint supaprastinti Jūsų ateities veiklą ir patirtį mūsų svetainėje.

Mes taip pat naudojame slapukus, kad sukurtume / surinktume anoniminius ir suvestinius statistinius duomenis, leidžiančius mums suprasti, kaip vartotojai naudoja mūsų svetainę, ir padeda mums tobulinti struktūrą ir turinį.

Daugeliu atvejų slapukuose tiesiogiai nenustatomi interneto vartotojai, bet įrenginys, iš kurio jie pasiekė tam tikrus tinklalapius

Mes negalime asmeniškai identifikuoti per slapukus surinktos informacijos, o slapukai negali skaityti jūsų įrenginyje esančių bylų ar kitų duomenų.

 

 1. Naudojamų slapukų tipai

Bendrai slapukus galima klasifikuoti:

 • Pagal subjektą kuris juos valdo:
  • Pirmosios šalies slapukai (šiuo atveju Audatex Baltics);
  • Trečiosios šalies slapukai (kitų subjektų).
 • Pagal gyvavimo ciklą – laikotarpį per kurį jis lieka aktyvus jūsų kompiuteryje:
  • Sesijos slapukai - kurie ištrinami, kai vartotojas uždaro naršyklę;
  • Nuolatiniai slapukai - kurie išlieka vartotojo kompiuteryje / įrenginyje iš anksto nustatytą laikotarpį, kurį iš esmės nustato slapukas (daugiausiai 365 dienos) arba pagal jūsų naršyklės nustatymus.
 • Pagal paskirtį:
  • Techniniai slapukai (reikalingi navigacijai);
  • Pritaikymo slapukai (leidžia prieigą prie svetainės su daugeliu vartotojo nustatytų funkcijų);
  • Analitiniai slapukai (leidžia analizuoti ir stebėti vartotojo elgesį);
  • Reklamos slapukai (reklamos erdvių valdymas);
  • Elgesio reklamos slapukai (reklama svetainėje).

 

Išsami informacija apie slapukus:

Pavadinimas

Domenas

Gyvavimo ciklas

Paskirtis

TECHNICAL – PERFORMANCE

COOKIE_SUPPORT

www.audatex.lt

Laikinas/Sesijai

Slapukų aktyvavimui 

JSESSIONID

www.audatex.lt

Laikinas/Sesijai

Naršymo sesijos palaikymui.

 

Kiti nei aukščiau išvardinti slapukai nėra naudojami.

 

 1. Kaip galima kontroliuoti slapukus?

Galite kontroliuoti ir / arba ištrinti slapukus, savo nuožiūra. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.aboutcookies.org

Galite ištrinti visus slapukus iš savo kompiuterio ir nustatyti daugumą naršyklių, kad blokuotumėte jų veikimą. Jei tai padarysite, jums gali tekti rankiniu būdu nustatyti kai kurias nuostatas, kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ar pasirinktys gali neveikti.

Galite nustatyti naršyklės parinktis, kad slapukai nebebūtų priimami arba galite nustatyti, kad naršyklė nepriimtų slapukų iš konkrečios svetainės.

Nustatymai, kurie suteikia galimybę išjungti / ištrinti slapukus, paprastai yra naršyklės meniu "Parinktys" arba "Nuostatos".

Norint suprasti šiuos nustatymus, gali būti naudingos šios nuorodos. Priešingu atveju, vartotojaigali naudoti naršyklės parinktį "Pagalba", jei nori sužinoti daugiau.

Google Chrome Cookie Settings

Internet Explorer Cookie Settings

Microsoft Edge Cookie Settings

Firefox Cookie Settings

Safari Cookie Setting