Individualūs Audatex mokymai

Individualūs mokymai skirti tiems, kam skelbiamos mokymų datos yra netinkamos arba kurie pageidauja mokymų mažesnėse grupėse (1-3 asmenys). Individualūs gali būti Audatex naudotojų mokymai arba Naujos programinės įrangos mokymai. Mokymai vykdomi Jūsų įmonėje arba Audatex biuruose Vilniuje arba Klaipėdoje.
Norėdami registruotis individualiems mokymams Jūsų įmonėje arba Audatex biure Vilniuje arba Klaipėdoje laiške nurodykite pageidaujamas mokymų datas ir vietą, įmonės pavadinimą ir dalyvių vardus bei pavardes.

Rašykite mums norėdami registruotis mokymams

Per 3 dienas nuo registracijos pateiksime Jums atsakymą apie galimybę rengti Jūsų pageidaujamus mokymus.

Sėkmingai baigusiems mokymus įteikiami tai patvirtinantys diplomai.

Individualių mokymų kaina vienam asmeniui - +100% nuo pasirinktos programos mokymų kainos.

Grįžti į
titulinį

čia