Individualūs Audatex mokymai

Individualūs mokymai skirti tiems, kam skelbiamos mokymų datos yra netinkamos arba kurie pageidauja mokymų mažesnėse grupėse. Individualūs mokymai gali būti organizuojami esant ne mažesniam, kaip 3-jų dalyvių skaičiui. Individualūs gali būti Audatex naudotojų mokymai arba Naujos programinės įrangos mokymai. Mokymai vykdomi Jūsų įmonėje arba Audatex biure Vilniuje.
Norėdami registruotis individualiems mokymams Jūsų įmonėje arba Audatex biure Vilniuje arba Klaipėdoje laiške nurodykite pageidaujamas mokymų datas ir vietą, įmonės pavadinimą ir dalyvių vardus bei pavardes.

Rašykite mums norėdami registruotis mokymams

Per 3 dienas nuo registracijos pateiksime Jums atsakymą apie galimybę rengti Jūsų pageidaujamus mokymus.

Sėkmingai baigusiems mokymus įteikiami tai patvirtinantys diplomai.

Individualių mokymų kaina vienam asmeniui - +100% nuo mokymų kainos. Minimali mokymų kaina 990,00 EUR be PVM

Grįžti į
titulinį

čia